Hơn 500

mẫu bản tin

Có một cái nhìn mới mẻ trong một vài cú nhấp chuột

Thương hiệu doanh nghiệp của bạn với thiết kế hoàn hảo. Chọn từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi gồm hơn 500 mẫu HTML để tạo email chuyên nghiệp khuyến khích sự tham gia với các chiến dịch tiếp thị email của bạn .

Thông báo

Hội thảo

Tìm hiểu cách GetResponse có thể giúp doanh nghiệp của bạn với các giải pháp chi tiết trong ngành.

Câu hỏi thường gặp
Tìm kiếm thêm công cụ để phát triển doanh nghiệp của bạn?
Duyệt tất cả các tính năng
mẫu bản tin