Tạo lưu lượng truy cập

Nhận thêm chuyển đổi từ lưu lượng truy cập trang web của bạn

Tự động hóa tiếp thị GetResponse cung cấp các công cụ nâng cao cho thương mại điện tử để giúp bạn tận dụng tối đa lưu lượng truy cập trong nước. Chỉ cần thêm mã JavaScript của chúng tôi vào trang web của bạn và theo dõi!

Sử dụng các điều kiện trong các chiến dịch tự động hóa tiếp thị
để đưa khách hàng tiềm năng của bạn đi qua một chu kỳ mua hàng.

Tạo lưu lượng truy cập

URL đã truy cập

Khám phá những người đang truy cập trang web của bạn,
tần suất và tại sao.

  • Hiểu sở thích của người liên hệ dựa trên các trang họ truy cập.

  • Đánh giá các trang trên trang web của bạn đang có lưu lượng truy cập nhiều nhất .

  • Chỉ định thẻ và ghi điểm sau mỗi lần truy cập.

  • Gửi thư mục tiêu dựa trên lượt truy cập trang cụ thể .

Đã mua

Nuôi dưỡng mối quan hệ dựa trên
thói quen mua hàng của khách hàng .

  • Track every time a contact enters your post-purchase thank you page.

  • Send a thank you message or move contacts to a different list after they finish shopping.

  • Assign tags and scoring points for each purchase.

  • Analyze the number of abandoned carts and build separate retention paths.

How does it work?

Whether you choose to integrate your website through API or JavaScript code, you can start tracking in minutes.
Send the JavaScript to your developer, or copy and paste to your website yourself
. And that’s it! Our website traffic
tracker is ready to work with any provided URL.

Kết hợp theo dõi lưu lượng truy cập trang web với nhiều điều kiện, hành động và bộ lọc
để tối ưu hóa chuyển đổi cuối cùng!

20,8% các nhà tiếp thị sử dụng tự động hóa tiếp thị để thông báo về một giao dịch hoặc sự kiện khác. Sử dụng phân tích trang web để xem những gì xảy ra ngoài nhấp chuột trong email CTA.

Tìm kiếm thêm công cụ để phát triển doanh nghiệp của bạn?
Duyệt tất cả các tính năng
Danh sách các tính năng của GetResponse